Tamara Berdowska - Obrazy nowe i najnowsze

16 maja - 15 czerwca 2018


Twórczość Tamary Berdowskiej lokuje się w ramach abstrakcji geometrycznej, a konkretniej łączona jest z tendencjami wypracowanymi na gruncie op-artu (optical art, wizualizm). Doświadczanie prac op-artowskich zależne jest od indywidualnych predyspozycji, a same zjawiska optyczne możliwe są za sprawą szczególnego sposobu malowania – m.in. odpowiednio prowadzonych linii, starannie dobranych barw i precyzyjnie rozłożonego światłocienia. Na wystawie prezentowane będą m.in. prace z dwóch cykli – Depresyjne (2014 r.) oraz Bezsenność (2017 r.). We wszystkich tych obrazach artystka traktuje barwy gradientowo, daje się też zaobserwować dążność do monochromatyzmu – jest to zauważalne zwłaszcza w pracach z cyklu Bezsenność. Istotna jest także wykorzystywana przez artystkę monumentalna skala obrazów, co generuje wrażenie wciągania, wchłaniania widza w przestrzeń obrazu.


Główną ideą jest więc oddziaływanie na oko widza, eksperymenty z percepcją wzrokową, w końcu wywoływanie patologii widzenia – złudzeń optycznych, iluzorycznego wrażenia ruchu. Istotny okazuje się więc odbiór (dzieła sztuki, rzeczywistości), oraz siła przedstawienia jako takiego. Prace te, osadzone jednocześnie w problematyce metasztuki, inicjują refleksję na temat (nie)świadomości, nieobiektywności, pozorności tego, co nas otacza. 

 

 


Galeria prac


Powrót