The Best Gallery - Nowości w kolekcji

30 sierpnia - 15 października 2017


Zachęta - jak każda galeria - dąży, by określano ją mianem najlepszej. Z tematem tym dowcipnie zmierzyli się artyści z grupy Azorro, gdy w Berlinie poszukiwali dla siebie tytułowej The Best Gallery - takiej, w której chcieliby umieścić swoje prace. Po latach zrealizowali swój plan, a ich film stał się w tym roku częścią naszej kolekcji.
Zachęta jest galerią wystaw czasowych i nie ma stałej ekspozycji, ale ten brak daje impuls do cyklicznego prezentowania fragmentów zbiorów w różnych zestawieniach. Tym razem pokazujemy większość ostatnio zakupionych prac, ukazując, że ich wybór jest ściśle związany z naszą działalnością. Od wielu lat budujemy unikalną tożsamość instytucji, której nierozerwalną częścią jest kolekcja. Przyjęta zasada jej rozbudowy - pozyskiwanie prac polskich twórców współczesnych prezentowanych w Zachęcie oraz dzieł, które powstają na potrzeby naszych projektów - kontynuuje tradycję z czasów pierwszego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Istotne jest także konstruowanie różnorodnego obrazu współczesnej sztuki polskiej - również dzięki połączeniom, jakie tworzą się pomiędzy dziełami a unikatowym archiwum życia artystycznego gromadzonym przez dział dokumentacji Zachęty.
Determinująca dla decyzji o włączeniu pracy do kolekcji jest  zgodność z przyjętym profilem zbiorów galerii oraz ich korespondowanie z dziełami już znajdującymi się w naszym posiadaniu. W ten sposób powstają wspólne narracje, a prace wchodzą ze sobą w dialog. Te zależności oraz różne drogi pozyskiwania dzieł do kolekcji ilustruje Rafał Dominik w infografice stworzonej specjalnie na potrzeby tego pokazu. Dopełnia ją wybór slajdów z dokumentacji fotograficznej Zachęty, pokazujący związki artystów z galerią.
Z tegorocznych nabytków zaprezentujemy nieomal wszystkie. Zabraknie jedynie instalacji 3 x U Aleksandry Ska, którą niedawno mogliśmy oglądać na wystawie Poza zasadą przyjemności. Afektywne operacje, oraz instalacji 15 Polish Painters Portera McCraya prezentowanej aktualnie w estońskim KUMU Art Museum. Zdecydowaliśmy się zaś dołączyć dzieło Kojiego Kamojiego zakupione do kolekcji w 2015 roku, nie mające jednak dotąd publicznej premiery jako część naszych zbiorów.
Zeszłoroczny sukces akcji crowdfundingowej Buduj z nami kolekcję Zachęty i stałe wsparcie sponsorów pokazują, że dla widzów cenna jest unikalność naszej kolekcji. Konsekwentnie więc będziemy budować ją dalej.
 
Kuratorki: Małgorzata Bogdańska, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska (dział zbiorów i inwentarzy)
Powrót