Tomasz Kuran - … i z Biblii i z wyobraźni

20 czerwca - 11 lipca 2018


Wystawa malarstwa Tomasza Kurana w Galerii Sztuki Next w Bydgoszczy to prezentacja unikatowego cyklu poświęconego tematyce biblijnej. Pod wpływem lektury Biblii artysta próbuje wyobrazić sobie opisaną w niej historię. Obrazy, sceny, kolory i postacie umieszcza na płótnach w pewnej subiektywnej i indywidualnej czasoprzestrzeni, krajobrazie, porze dnia. Wyobraża sobie jak wyglądali i byli ubrani biblijni bohaterowie, ich uczucia, mimikę a nawet gesty … Artysta sam decyduje o atmosferze chwili zawartej na płótnach. W oryginalny sposób wprowadza widza w świat indywidualnej interpretacji, zmuszając do konfrontacji z jego wyobraźnią i zachęcić do otwarcia źródła. U Kurana Biblia stanowi źródło inspiracji i działań artystycznych i tak w 2018 r. powstał nowy cykl obrazów pod tytułem „...i z Biblii i z wyobraźni”. Bardzo lirycznie, abstrakcyjnie i współcześnie potraktowane są wszystkie postacie. Za pomocą niezwykle swobodnej, wręcz nonszalanckiej i nowoczesnej, kolorowej formy malarskiej autor przekazuje odbiorcy wielowątkowe treści. 
 


Galeria prac


Powrót