Ula Sickle - Wolne gesty

03 marca - 25 marca 2018


Wystawa choreograficzna, aktywowana przez grupę tancerzy przez pięć godzin każdego dnia otwarcia instytucji dla publiczności. Punktem wyjścia jest pytanie o to, jak ideologie wpisują się w nasze ciała i język. Dziełami sztuki nie są tu ciała performerów czy obiekty, ale wypowiadane teksty literackie, gesty i ruch. Pierwsza indywidualna wystawa Uli Sickle, kanadyjskiej artystki polskiego pochodzenia, konfrontuje się z problemem utraty indywidualnej i grupowej umiejętności skutecznego działania we współczesnych czasach.

Kurator - Agnieszka Sosnowska
Powrót