Variety

26 maja - 31 sierpnia 2017


Tematem przewodnim, który łączy aktualną twórczość wybranych pięciu artystów jest różnorodność, rozumiana jako bogactwo idei i złożoność warstwy malarskiej. Marcin Kowalik opowiada wieloaspektową historię człowieka, za pomocą cyklu A tale of the working (wo)man. Dla malarza inspiracją stał się analityczny kubizm Picassa: realistyczne kontury zostały uproszczone do uogólnienia obrazu; podobnie Kowalik dobierał cechy, które uznał za istotne. Z kolei Mateusz Maliborski przygląda się zwiedzającym przestrzeni muzealnej - poruszając się w niej i oglądając dzieła sztuki, odprawiają w pewnym sensie rytuał. Układ przestrzeni, rozmieszczenie eksponatów, oświetlenie, stanowią nie tylko elementy aranżacji, ale także wyznaczają scenariusz, według którego dopełnia się cały akt. Malarstwo Łukasza Patelczyka łączy dwa różne porządki na płótnie, które korelują ze sobą - nokturnowy pejzaż oraz zgeometryzowane formy, tworzące niekiedy kod językowy. Dla Krzysztofa Piętki inspirację stanowi otaczająca go rzeczywistość, na surrealistycznych płótnach artysta umieszcza ludzi i przedmioty, w subiektywny sposób podkreślając ich indywidualne, charakterystyczne cechy. Wystawę dopełniają płótna Tomka Prymona, pochodzące z najnowszego cyklu Dopaminium, odważne zderzenie z wcześniejszą twórczością, gdzie przestaje być istotna multiplikacja, tylko gest pędzla, jego wyjątkowość. Artysta dopuszcza możliwość błędu, ale właśnie to jest dla niego w tym momencie najbardziej fascynujące.

Kurator - Renata Kluza
Powrót