Warsaw By Art 2017

22 września - 24 września 2017


Warsaw by Art to cykliczne wydarzenie kulturalne odbywające się w stolicy, które powstało z inicjatywy właścicieli i kuratorów warszawskich galerii sztuki przy aktywnym współudziale osób zaangażowanych w kształtowanie wizerunku i treści współczesnej kultury polskiej. Biorą w nim udział zarówno galerie prywatne jak również galerie o charakterze społecznym a także instytucje związane z życiem kulturalnym Warszawy.
Warsaw by Art jest projektem solidarnościowym i prospołecznym. Uczestnicy wydarzenia pragną wypracować nowatorski model współpracy instytucji, które z punktu widzenia rynkowego są dla siebie konkurencyjne oraz wykazać, że istnieje w Warszawie platforma dla prezentacji ogromnie różnorodnej oferty artystycznej. Dzięki związkowi prywatnych i publicznych galerii sztuki działających w Warszawie, powstaje przestrzeń, w której prezentowane będzie niezwykle szerokie spektrum wypowiedzi artystycznej, dzięki czemu publiczność otrzyma pełny obraz kultury tworzonej obecnie w Polsce, do czego nawiązuje wzorowana na kosmicznych gwiazdozbiorach identyfikacja wizualna.
Organizując wspólnie skoordynowane wydarzenia kulturalne uczestnicy przedsięwzięcia pragną zaktywizować społeczność stolicy i stworzyć rodzaj potrzeby i mody na odwiedzanie galerii i instytucji prezentujących wystawy współczesnych artystów. Przyczyni się to do budowania wizerunku stolicy jako metropolii bogatej kulturowo i wzmocni jej konkurencyjność w Europie. Inicjatywa Warsaw by Art ma na celu również wspieranie, rozwijanie i podnoszenie jakości wolnego rynku sztuki w Polsce. Pomysłodawcy projektu pragną promować postawy społeczne wyrażające troskę, dbałość i odpowiedzialność za kształt i jakość sztuki powstającej w naszym kraju.
Podczas trzech dni września wszystkie galerie biorące udział w wydarzeniu, otwarte będę w godzinach 11-21, a każda z nich, oprócz wystaw, zaoferuje gościom spotkania z artystami, kuratorami i właścicielami a także wydarzenia specjalne, takie jak: wernisaże, happeningi, pokazy, projekcje filmów, dyskusje panelowe. Odwiedzający otrzymają folder z opisem wszystkich prezentowanych wystaw oraz mapą, która ułatwi dotarcie do kolejnego miejsca Warsaw by Art.
Pomysłodawcy projektu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców stolicy do uczestnictwa w dniach otwartych i wspólnego celebrowania bogactwa i różnorodności współczesnej kultury polskiej.

Odnalezienie gwiazdy nie jest łatwym zadaniem.
Zapraszają: 101 Projekt, 81 Stopni, Apteka Sztuki, aTak, Bohema, Galeria Delfiny, Galeria Ether, Galeria Fibak, Galeria Grafiki i Plakatu, Galeria Korekta, Milano, Piękna Gallery, Galeria Sztuki Po Prawej Stronie Wisły, Pragaleria, Prom Kultury Saska Kępa, Stalowa, Wejście przez sklep z platerami, alfa studio, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, TFH Koncept.
Gwiazdy są bliżej niż myślisz!


Galeria prac


Powrót