Wesele w Warszawie

01 września - 12 września 2017


Wystawa związana jest z tegoroczną edycją Narodowego Czytania, planowaną na 2 września 2017 roku. Tym razem w ramach wydarzenia czytane będzie w całym kraju Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Przygotowana ekspozycja przypomina najważniejsze wystawienia dramatu w teatrach warszawskich w minionym stuleciu - począwszy od powstałych po rewolucji z 1905 roku (z licznymi ingerencjami rosyjskiej cenzury), do inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym z 2000 roku.

Przedstawienia Wesela, ale też różne momenty z dwudziestowiecznych dziejów Polski znajdujące w nich odzwierciedlenie, ewokowane będą poprzez zachowane egzemplarze z tekstem sztuki, projekty scenograficzne, kostiumy, afisze, programy i fotografie. Punktem wyjścia ekspozycji opartej na retrospekcji jest inscenizacja Wesela przygotowana przez Jerzego Grzegorzewskiego w 2000 roku w Teatrze Narodowym. Zamykające akt I zapraszanie Chochoła wyreżyserował bowiem Grzegorzewski jako seans spirytystyczny. Wystawa będzie przywoływać nieżyjących już wybitnych aktorów, reżyserów czy scenografów, dzięki którym na scenach warszawskich grane było Wesele, a zarazem uprzytamniać jaką rolę spełniał ów dramat w historii polskiego teatru i całej wspólnoty narodowej.

Wesele jest zgodnie uznawane za najwybitniejszy polski dramat powstały w dwudziestym wieku. Jego wystawienia nie sposób rozpatrywać jedynie w kategoriach estetycznych, bo nabierały znaczenia politycznego, odzwierciedlały dążenia niepodległościowe albo społeczne konflikty. Przynajmniej w kilku momentach narodowej historii spektakle Wesela wyrażały zbiorowe emocje, przełamywały stan niemocy albo stanowiły przestrogę przed zmarnowaniem szans. Na pewno jest Wesele nadal jednym z najsilniejszych elementów rodzimej tradycji teatralnej, łączącym już kilka generacji aktorów, reżyserów i scenografów oraz źródłem inspiracji dla nich. A ponadto traktowane jest jako sprawdzian umiejętności zespołów aktorskich - wyjaśnia znaczenie Wesela dla polskiego teatru kurator wystawy Rafał Węgrzyniak.

Wesele, to dramat Stanisława Wyspiańskiego, wystawiony po raz pierwszy 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Utwór inspirowany był prawdziwym wydarzeniem - weselem poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które odbyło się we wsi Bronowice, niedaleko Krakowa, 20 listopada 1900 roku. Dramat doczekał się ekranizacji, którą zrealizował w 1972 roku Andrzej Wajda.
Powrót