Wideo Killed the TV Star?

11 stycznia - 10 lutego 2017


Niemal od początku istnienia telewizja stawała się albo narzędziem propagandy, albo też kluczowym elementem kultury masowej. Niezależnie od ustroju politycznego, bywała także ważnym punktem odniesienia i wyzwaniem dla artystów, którzy postrzegając ją jako instytucję zamkniętą i niedemokratyczną, narzucającą poglądy i opinie, podejmowali różne działania mające na celu rozbicie telewizyjnego monolitu.
Często były to ingerencje "wręcz" - w strukturę emisji programu. Tak było wówczas, kiedy artyści mieli dostęp do studia telewizyjnego. Drugim aspektem działań, które podejmowali twórcy wobec medium telewizyjnego były prace wykonane poprzez zaanektowanie emitowanego programu.
Artyści obecni na wystawie już ponad cztery dekady temu potrafili demaskować pułapki, w które wpadamy poruszając się w zdominowanej przez media codzienności. Prezentowane prace są prekursorskimi realizacjami polskiej sztuki wideo. Wystawa pokazuje ten wątek polskiej sztuki lat 70. w kontekście realizacji legendarnej grupy Videofreex - Process Video Revolution (1971).

 

Kurator - Marika Kuźmicz
Powrót