Wojciech Zubala - Znaki i ślady

07 października - 22 października 2017


To wystawa pokazująca obrazy, które w swojej warstwie przedstawieniowej balansują pomiędzy abstrakcją a realnością. Nie stanowią one zwartej tematycznie i jednorodnej formalnie całości. Ogniwem je łączącym jest czas, w którym powstawały oraz doświadczenie procesu twórczego. Natura jest dla autora często punktem wyjścia malowanego obrazu, jednak nigdy nie odnosi się do niej bezpośrednio.
Jak powiedział: Moje obrazy nie są przedstawianiem rzeczywistości wprost. Mają w sobie elementy iluzji, a także możliwość wielu interpretacji. Obraz traktuję jako formę wizualnego zapisu będącego sumą poznawczych i intelektualnych doświadczeń. Jest on naznaczanym fizycznie na płótnie śladem, świadectwem mojej obecności, reakcją na doświadczany świat.


Galeria prac


Powrót