Wystaw się w CSW!

10 lutego - 04 marca 2018


Akcja ta organizowana jest rokrocznie przez Dział Edukacji i na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń w odbywających się w toruńskim CSW.  Jest to wydarzenie, które ma na celu stworzenie niezależnym fotografom okazji do zaprezentowania własnej twórczości szerszej publiczności. To także inicjatywa, która ma dać uczestnikom możliwość dzielenia się swoją pasją, zachęcić ich do dalszego rozwijania artystycznych zainteresowań oraz stworzyć okazję spotkania się z osobami o podobnych zamiłowaniach.
Na tegoroczną akcję nadesłano 321 zgłoszeń, spośród których Wojciech Wieteska wybrał 78 osób, których zdjęcia zobaczymy na tegorocznej wystawie pokonkursowej.

Kuratorzy - Elżbieta Kopacz, Dominika Lewandowicz, Dorota Sobolewska
Powrót