Życie - Instrukcja. Wystawa inspirowana twórczością Georges’a Pereca

04 lutego - 23 kwietnia 2017


Bezpośrednią inspiracją dla powstania wystawy była jedna z najsłynniejszych powieści Pereca Życie instrukcja obsługi - wielowątkowa opowieść o mieszkańcach paryskiej kamienicy. Skomponowana w oparciu o zasady kombinatoryki i reguł szachowych, realizowała postulaty eksperymentalnej grupy literackiej OuLiPo, której Perec był członkiem od 1967 roku. Jak pisała Anna Wasilewska o dziele Francuza: podlegające ścisłym formalnym rygorom, arbitralnie dobranym, jest książką eksperymentalną, awangardową, którą czyta się jak powieść realistyczną, nie podejrzewając istnienia pod powierzchnią tekstu skomplikowanej maszynerii, wprawiającej w ruch narrację. Podobnie wystawa może być oglądana bez znajomości zasady, według której została zbudowana - jako zestaw interesujących, nieco obsesyjnych prac. Lecz jednocześnie ma dać widzowi przyjemność z odkrywania reguł, którymi w swojej twórczości - tak jak Perec - kierują się artyści.

 

Kurator - Jadwiga Sawicka
Współpraca ze strony Zachęty - Katarzyna Kołodziej, Michał Kubiak
Powrót