Jerzy Kałucki - malarstwo - Galeria DAP
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków od 1973 r. przyznaje rokrocznie Nagrodę im. Jana Cybisa, która jest obecnie uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych w dziedzinie malarstwa. Celem nagrody jest uczczenie pamięci wielkiego artysty, którego twórczość, działalność pedagogiczna i postawa moralna miały ogromny wpływ na kształtowanie się oblicza polskiego środowiska artystycznego w powojennej Polsce. Nagroda przyznawana jest za całokształt twórczości. Do tej pory otrzymało ją wielu wybitnych malarzy m.in. Tomasz Ciecierski, Leon Tarasewicz, Jerzy Mierzejewski, Erna Rosenstein, Ryszard Winiarski, Jan Dobkowski, Teresa Pągowska, Jadwiga Maziarska, Jacek Waltoś, Aleksandra Jachtoma i Jarosław Modzelewski. Z nagrodą wiąże się zawsze indywidualna wystawa prac laureata organizowana w roku po przyznaniu wyróżnienia.

Laureatem Nagrody im. J. Cybisa za rok 2005 został Jerzy Kałucki. Ekspozycje jego prac otwarto właśnie w Galerii Artysty Plastyka. Zajmuje całą powierzchnię dwóch dolnych, połączonych sal przy ul. Mazowieckiej. Oszczędne w rysunku prace Kałuckiego i równie oszczędna, adekwatnie do nich zastosowana aranżacja, czynią z tej wystawy wydarzenie zdecydowanie godne obejrzenia. 

Jerzy Kałucki znany jest przede wszystkim jako malarz i scenograf, zajmuje się jednak także rysunkiem, uprawia grafikę, realizuje konstrukcje przestrzenne, niekiedy bliskie idei instalacji. Z pochodzenia lwowianin, studiował w Krakowie. ASP ukończył w 1957 r., a już rok później zadebiutował jako scenograf teatralny dekoracjami i kostiumami do opery Carla Orffa „Die Klude”, wystawionej przez Operę Ślaską w Bytomiu. Odniósł wiele sukcesów na polu scenografii, ale nie zajmuje się nią już od ponad 25 lat. Rok po debiucie scenograficznym pokazał po raz pierwszy swoje prace malarskie na III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 1963 r. zaprezentował pierwszą wystawę indywidualną w krakowskiej Galerii Krzysztofory, działającej wówczas zaledwie od kilku lat i dopiero kształtującej swój profil. To wydarzenie związało go, i z Galerią, i z Grupą Krakowską. 

Kałucki źródłem swojej sztuki czyni tradycję wyznaczoną przez Kazimierza Malewicza. Jego obrazy to abstrakcja geometryczna zgodna z międzynarodowym stylem sztuki XX w. Zrezygnował z eksponowania indywidualności, minimalistycznie poprzestał na wyrażaniu się poprzez język elementarnych, czystych form. Jest artystą, który drąży niezmiennie te same zagadnienia, ale poszukuje dla nich rozwiązań w obszarze różnych dyscyplin. Mierzy się z chaosem rzeczywistości, porządkując go przy pomocy schematycznych form. Nie ulega im jednak całkowicie, poddając figury geometryczne swoistej dezintegracji np. stosowane przez niego bardzo często koło, zwykle traci swoją jednorodność i staje się fragmentem samego siebie. Widoczne są jego nacięcia, rozcięcia czy obcięcia, skontrastowane z wyłaniającą się jakby znienacka drugą formą, wykreśloną łukowatą linią, ograniczoną fragmentem okręgu. Powtarzalność analogicznych kształtów często „powtarza” kolorystyka - z wyraźnymi dominantami jednej tonacji barwnej. Czasem jednak artysta stosuje kontrastowe napięcia, które dynamizują kompozycje. 

W twórczości poszukuje równowagi. Interesuje go studiowanie relacji między elementami przestrzeni, ruchu, barwy, światła. Jego dzieła zawierają w sobie także aspekt konceptualny: widz często musi odtworzyć w wyobraźni przerwaną, nie namalowaną, część łuku, którego kształt został jednak precyzyjnie wyliczony przez autora. Zresztą matematyczna precyzja cechuje wszystkie działania Kałuckiego, dlatego też uderzają one przede wszystkim sugestywnością zwartych, szczegółowo obmyślanych struktur.

 
 
 
 
 

 Wybrane prace:
   
    

 


     

     
     
  

 
  
 Nota biograficzna: 

        

Jerzy Kałucki, ur. 1931 we Lwowie. Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1951 - 1957. Dyplom na Wydziale Scenografii w pracowni prof. Andrzeja Stopki. Do roku 1980 pracuje jako scenograf w teatrze i w telewizji uprawiając jednocześnie malarstwo i biorąc udział w wystawach. W roku 1976 przystępuje do Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Od roku 1970 zapoczątkowuje cykl realizacji związanych z przestrzenią. Są to m.in.: „Wycinek łuku o promieniu r=1970 cm", Osieki 1970; „Pięć punktów cyklu", Poznań 1973; „Zwinięty łuk", Galeria PI Kraków 1974; „Obszar/Obraz", Galeria Studio Warszawa 1986; „The Mirror", Edmonton 1990; „W pewnym momencie", Zamek Ujazdowski Warszawa 1993; „Poza pierwszym", Galeria Potocka Kraków 1996; „Fragment", Galeria Arsenał Białystok 1997; „Punkt przecięcia", Starmach Gallery Kraków 2001; „Locus Odenthal", Forum Ost-West 2002 Bergisch Gladbach.
Ponadto ma na swym koncie szereg wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Chełmie, Lublinie, Huenfeld, Wiedniu i in., a także udział w wystawach zbiorowych w Anglii, Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, w Turcji, Grecji, Szwajcarii i Kanadzie. Od roku 1981 do 2003 prowadził Pracownię Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dawniej: PWSSP); profesor zwyczajny - 1991 r. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Wystawa czynna do 8 października 2006

________________________________
Tekst: Agnieszka Gniotek
Relacja przygotowana przez Artinfo.pl                   Galeria prac


Powrót