Tomasz Ciecierski i Jarosław Kozłowski - Archiwa sztuki

24 czerwca - 16 września 2017


Archiwa sztuki to wystawa dająca wgląd w zainteresowania i pasję dwóch artystów: Tomasza Ciecierskiego i Jarosława Kozłowskiego, dla których zbieractwo i kolekcjonowanie stało się częścią praktyki artystycznej, sposobem mówienia o sztuce i konstruowania dyskursów ich własnej sztuki.

Archiwum obrazów Tomasza Ciecierskiego i Archiwum czasów Jarosława Kozłowskiego jest dwugłosem różnych wizji sztuki znajdujących rozwinięcie w obszernych kolekcjach przekształconych przez ich twórców w dwie spektakularne instalacje.

Archiwum obrazów Tomasza Ciecierskiego obejmuje kolekcję zdjęć, szkiców, komentarzy, zrealizowanych i niezrealizowanych projektów prac artysty oraz ogromny zbiór fotografii i  pocztówek, dotyczących tematu sztuki i artystów, setki wizerunków dawnych i współczesnych mistrzów, wnętrz pracowni, scenek w muzeach, twórców przy pracy, dzieł sztuki i malarskich akcesoriów, witryn galerii, tablic, ulic i miejsc noszących nazwy upamiętniające różnych twórców. Kolekcja gromadzona przez artystę od przeszło 35 lat, rodzaj jego wizualnej autobiografii, ukazującej  repozytorium fascynacji artysty wpisujących się w narracje jego własnej sztuki. Z kolei Archiwum czasów Jarosława Kozłowskiego, złożone z monumentalnej kolekcji budzików, zbieranych przez autora od przeszło 25 lat, to najbardziej spektakularna realizacja artysty, w którego sztuce czas jest kategorią podejmowaną na różne sposoby od końca lat 60. Wielka instalacja z rzędami metalowych regałów i setkami budzików wskazujących różne czasy i oznaczonych inicjałami osób, do których należały to archiwum czasów indywidualnych, pamięci spersonalizowanych inicjałami i rozmaitymi czasami a także historii alternatywnych wobec oficjalnych miar, norm i standardów.

Wystawa zestawiająca dwa archiwa jest przedstawieniem dwóch narracji artystycznych przedkładających indywidualną pamięć i doświadczenie nad zapisy zinstytucjonalizowanej historii sztuki i oficjalnej historii. Dialog Ciecierski/Kozłowski to propozycja artystyczna, w której metafora tytułowych archiwów nie służy rytualizacji pamięci, ale staje się narzędziem krytyki pamięci monopolizowanych autorytetami wiedzy i historii.

Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający rozmowy z artystami na temat historii i sposobów konstruowania ich archiwów, dokumentujący obydwa archiwa i pokazujący ich związki i odniesienia w praktykach artystycznych Ciecierskiego i Kozłowskiego. W programie wydarzeń towarzyszących planowane jest również spotkanie dyskusyjne z twórcami wystawy oraz seria oprowadzań dla publiczności.


Galeria prac


Powrót